ERFGOEDKRING ERNEST SCHEPENS

Thema-afdeling van het Willemsfonds West-Vlaanderen ism het Liberaal Archief vzw

 print

Activiteiten

De zetel van de Erfgoedkring Ernest Schepens is gevestigd in De Haan. Maar de activiteiten worden gespreid in tijd en ruimte, over het hele grondgebied van de provincie. Ook inhoudelijk zijn ze zeer divers. Steeds komt een aspect van erfgoed, onroerend of immaterieel, aan bod.

Het eigen Willemsfonds-socio-cultureel erfgoed wordt in het bijzonder doorgelicht.

Niet alleen het erfgoed van weleer, maar ook het erfgoed van de toekomst, maakt deel uit van onze belangstellingssfeer.


PUBLICATIE !

Eerbetoon aan de West-Vlaamse Willemsfondshelden.

kaft Willemsfonds op straat

Het Willemsfonds op straat. West-Vlaamse Willemsfondshelden.
Peter Benoit, Victor Desmet, Frans Desmidt, Pieter Deswarte, Maria Doolaeghe, Abraham Hans, Karel Jonckheere, Richaerd Maerten, Dr. Gust. Maertens, Jef Mennekens, Arthur Pauwels, Julius Sabbe, Jules Van Merris, Prof. Jozef Vercoullie.
Het boek is te verkrijgen door storting op RN BE43 2800 3027 0101 van Erfgoedkring Ernest Schepens of informeer bij een Willemsfondsafdeling in de buurt. Prijs € 12 en € 2 verzendingskosten.

Aangekondigde activiteiten

4 tot en met 9 april 2016

Zesdaagse erfgoedreis naar Nürnberg, Würzburg, de Romantische Strasse en Augsburg.
Op ontdekking in drie grote Duitse kunststeden en een resem oude maar goed bewaarde historische kleine steden langs een belangrijke handelsroute van de renaissance. Plaatsen waar de herinneringen aan Dürer, Holbein, Fuger der Reiche en Bertold Brecht levendig zijn.

 

24 september 2016

Daguitstap naar Sint-Amands aan de Schelde. Bezoek aan het museum Emile Verhaeren en de tentoonstelling "Emile Verhaeren, dichter voor Europa".
Info volgt

 

Zaterdag 19 november 2016

Algemene Vergadering

 


Meer info op onze webpagina van het Willemsfonds.